VIỆN ĐÀO TẠO VÀ
LỄ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TẠI WESTERN SYDNEY UNIVERSITY
358 k
GIỜ ĐÀO TẠO
3000 k
Học viên
100 %
HÀI LÒNG

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

ITED là đội ngũ đam mê, nhiệt huyết với năng lực chuyên môn tốt nhất

Ông Nguyễn Minh Tuấn
Ông Nguyễn Minh Tuấn Chuyên gia

• Trưởng khoa Tiếng Anh - Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương
• Chuyên gia Đề án Ngoại ngữ Quốc gia - Bộ Giáo dục và Đào tạo
• Giám đốc, điều phối viên các dự án giáo dục quốc tế Eramus+, Xstaff

Bà Rashmi Dash
Bà Rashmi Dash Chuyên gia

• Tiến sĩ ngành Giáo dục, Trường Đại học Mokwon, Hàn Quốc  
• Thạc sĩ ngành Giáo dục - Văn học, Trường Đại học Pai Chai, Hàn Quốc  
• Thạc sỹ quản lý kinh doanh, Trường đại học Wales, Anh Quốc 

Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ
Bà Phạm Thị Thanh Thuỷ Giám đốc dự án

• Nghiên cứu sau tiến sỹ chuyên ngành tài chính, Trường đại học Melbourne, Úc 
• Tiến sỹ ngành kinh tế tài chính, Đại học Western Sydney University, Úc 
• Chuyên gia đào tạo và phát triển chương trình, học liệu 
• Country management, MDIS Singapore  
• Chuyên gia nghiên cứu dự án phát triển giáo dục khối ngành kinh doanh, Trường đại học Western Sydney University