VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HỌC TẬP VÀ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI SYDNEY, AUSTRALIA
LỄ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TẠI WESTERN SYDNEY UNIVERSITY
358 k
GIỜ ĐÀO TẠO
3000 k
Học viên
100 %
HÀI LÒNG

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

199 giáo viên học tập và trải nghiệm thực tế tại Sydney, Australia 2022

199 giáo viên học tập và trải nghiệm thực tế tại Sydney, Australia 2022

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã phối hợp cùng Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế đưa 199 giáo viên đi tập huấn tại trường Đại học Western university, Úc; giao lưu cùng English language company (ELC) và một số Viện nghiên cứu khoa học, công nghệ.

Vĩnh Phúc 2021

Vĩnh Phúc 2021

Dự án giảng dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế IELTS với giáo viên nước ngoài tại các trường phổ thông ở tỉnh An Giang, 2018 và 2019

Vĩnh Phúc 2020

Vĩnh Phúc 2020

Dự án bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế IELTS cho giáo viên tiếng Anh ở tỉnh Vĩnh Phúc, 2020

An Giang 2018 & 2019

An Giang 2018 & 2019

Dự án giảng dạy tiếng Anh theo chuẩn quốc tế IELTS với giáo viên nước ngoài tại các trường phổ thông ở tỉnh An Giang, 2018 và 2019