VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
HỌC TẬP VÀ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI SYDNEY, AUSTRALIA
LỄ KHAI GIẢNG KHÓA HỌC TẠI WESTERN SYDNEY UNIVERSITY
358 k
GIỜ ĐÀO TẠO
3000 k
Học viên
100 %
HÀI LÒNG

PHƯƠNG PHÁP HỌC

Định hướng giáo dục
Đường hướng tiếp cận giao tiếp (Communicative Language Teaching)
Phương pháp ưu việt
Phương pháp học ngoại ngữ tích hợp nội dung (Content Language Integrated Learning - CLIL)
Chất lượng GD tiên phong
Phương pháp học tập thông qua nhiệm vụ, dự án (Task-based & Project-based learning)

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Khóa học IELTS
Khóa học IELTS

IELTS 3.5 – 7.0 dành cho học sinh lớp 10-12.

Khóa học tiếng Nhật
Khóa học tiếng Nhật

Đào tạo tiếng Nhật từ trình độ sơ cấp (N5) đến trung cấp (N3).

Khóa học tiếng Hàn
Khóa học tiếng Hàn

Đào tạo tiếng Hàn từ trình độ sơ cấp (TOPIK 1) đến trung cấp (TOPIK 4).

Khóa học tiếng Trung
Khóa học tiếng Trung

Đào tạo tiếng Trung từ trình độ sơ cấp (HSK 1) đến trung cấp (HSK 4).

Khoá học Tiếng Anh
Khoá học Tiếng Anh

Đào tạo tiếng Anh từ trình độ sơ cấp đến cao cấp (C1) theo chuẩn Việt Nam và quốc tế.