Dự án "Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, xây dựng tổ chức thực hiện chính sách, kinh nghiệm làm việc ở những nước tiên tiến và chuyển đổi số trong quản lý giáo dục; Kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục ở Singapore"

Ngày 13 tháng 11 năm 2023, Sở GD và ĐT Hà Nội cùng Liên danh (ITED – PACIFIC – NAEM) thực hiện dự án bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước, xây dựng tổ chức thực hiện chính sách, kinh nghiệm làm việc ở những nước tiên tiến và chuyển đổi số trong quản lý giáo dục; Kinh nghiệm thực tế về quản lý, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục ở Singapore.

Học viện Phát triển Quản lý Singapore (MDIS) thành lập năm 1956 là học viên phi lợi nhuận lâu đời nhất tại Singapore. Với sự hợp tác của Liên danh, tạo ra chương trình bồi dưỡng chi tiết bao gồm tất cả các chuyên đề, các hoạt động học tập thực tế, đảm bảo đáp ứng 100% yêu cầu của Chương trình.​

Developed by Tiepthitute
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Scroll to Top